Art4ROM podporuje pedagógov s novými a inovatívnymi metodikami. 

 

Školenie o rómskej kultúre bude postavené na materiáloch vytvorených v počiatočnej fáze projektu. Bude odrážať teoretickú štruktúru zostavenú vo výskumnej fáze.

 

Lekcie budú teoretické a praktické (celkovo 3 dni - 20 hodín) a budú určené nielen na prenos poznatkov z metodiky s jedinečnými a detailnými praktickými aktivitami, ale aj na vybudovanie dôvery potrebnej k tomu, aby sami učitelia preferovali využívanie rôznych druhov umenia a kreativity počas vyučovacieho procesu.

 

Teoretická časť sa skladá z 8 hodín dotýkajúc sa oblastí pedagogiky (napr. poruchy učenia), psychológie (napr. poruchy správania, sociálne a emočné poruchy) komunikačných techník, voľno časových aktivít a rôznych foriem umenia obsiahnutých v metodickej príručke.

 

Praktická časť pozostáva z 12 hodín demonštrácie praktických ukážok rôznych aktivít vykonávaných v škole alebo v inej vzdelávajúcej inštitúcii či organizácii.

 

Obsah lekcií bude podrobne vysvetlený v samostatnej Art4ROM metodickej príručke.

 

Počiatočné školenie Art4ROM bude prebiehať vo všetkých vybraných školách a centrách určených na pilotné testovanie metodiky. 

 

Školenie budú organizovať MUS-E Hungary, MUS-E Napoli, ETP Slovensko a Union Romami.

 

Po skončení projektu môžu partneri naďalej tieto inovatívne, užitočné a jedinečné školenia ponúkať inštitúciám z oblasti vzdelávania, ktoré boli oslovené prostredníctvom aktivít šírenia a sieťovania vykonaných v priebehu projektu. 


 

Školenie

 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.