Art4ROM so sas kerdo k-e Magyarska, k-e Italia thaj k-e Slovakia  

Italia (Mus-E Neapol) 

​​

And-o kava projekto e kompreencia thaj i integracia maśkar e rromani thaj e gadjikani kultura kerel pes e muzikaça.
I muzika ovel naracie, deseni, produkte, video save sikhaven e Rromange istoria thaj sar jivinen o Rroma; o ćhave siklŏven te keren interpretacia kaja kulturaqe e muzikaça.

O Mus-E Neapol ka alakhel jekh grupa maśkar o naj-heterogenno ćhavenge thaj terneharenge grupe (rromane thaj gadjikane) te keren tikne grupe e ćhavença lendoj pe konsideracia lenge volă thaj savo instrumentoste line desizia te baśalen and-o po-angluno etapi. Kerel pes vi jekh testi vaś-e lenge muzikalo kompetencie savo lel pes pe konsideracia kana keren pes e grupe. 

 

Slovakija (ETP)

 

ETP Slovensko implicarà nens romanís i no romanís en les activitats del projecte Art4ROM mitjançant l'ús de la música i el teatre per promoure la cultura gitana entre els nens en edat escolar i els joves. La implementació d'aquestes no - eines educatives formals durà a compliment reeixit dels objectius del projecte.

Els operadors culturals (líders d'activitats extracurriculars) en els centres comunitaris s'utilitzaran mètodes educatius innovadors durant les activitats extracurriculars regulars, amb assistència dels nens romanís.

Magyrska (Mus-E Magyrska)

 

A nagy tapasztalattal, 20 éves, és egy olyan környezetben, pillérek, mint az önbizalom, elfogadása és gyakorlata a Művészeti Iskola ad MUS-E Magyarország kivételes lehetőséget, hogy bővítsék módszertani roma kultúra. Át a fő művészeti ágak, mint a zene, a tánc, a vizuális művészetek és a színház, MUS-E Magyarország végrehajtja a "laboratórium" fejlesztésére irányuló új módszerek középpontjában a roma gyerekek iskolai alapú MUS-E a magyar hálózat. Amellett, hogy a bevonni művészek a különböző tudományágak, a projekt fogják szállítani a különböző magyar városok, mint például a Budapast, Győr és Tatabánya, a környéken a "Mandingo".​​

 

 
 

Art4ROM mangel te buhlărel e personalo kompetencie thaj kapaciteta, te del vast vaś-e integracia, te aćhavel o absenteismo, thaj te vaźdel i rromani kultura and-e śkola maśkar e ćhavende. E aktiviteta ka keren pes and-e verver situacie: and-e śkola vaś-e tiknenge, and-e mahala thaj verver centro vaś-e tiknen e Rromança thaj e gadjençe. 

 

I aktiviteta e ćhavença ka kerel pes and-e śkola ja averthan e asociença. Kaja aktiviteta ka kerel pes verver metodença save den vast e komunikacie e ćhavença: paramićă, papuśa, teatro, khelibe grupate, deseni k-o muj thaj k-e gada, gilă thaj kola. 

 

Kadala aktiviteta ka keren pes k-o etapi kana kerel pes o testi e projektosqo  

Ka kerel pes o eksperimento e metodologiaqe and-e verver thema - Magyrska, Italia, Slovakia – ćhave katar i gadjikani śkola thaj katar i śkola andar i mahala ja katar o Centro vaś-e kultura te keren buti kupate te vaźden i integracia. 

 

Ando piloteski faza akala aktivitetorja ka oven kerde: 

 

- Kerel pes selekcia vaś-e śkole
- Kerel pes selekcia vaś-o Centro e kulturaqo. 

 

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.