Impakto

Art4ROM mangel te resel kava impakto: 

 

• te vazdel thaj te sigurel i partisipacia po-but tar 500 studentenge and-e kaja aktiviteta;
• te kerel siklăripnasqe sesie/formatie po but tar 30 siklărnenge;
• No. 3 Amare perteneră kerdile publiqano evenimento;
• No. 6 Savore perteneră avile k-o kava evenimento  te sikhaven o projekto

• No. Publikacie: 1600 brośure, 120 poster, 800 kopie e pustiqaqe, 300 ćhibaqe lavustike
• O numero e manuśengo so keren buti e pedagogikane produkciença ka buhlărel panda po-but kana agordel o projekto: e materiale ka oven k-o projektosqo websito. E siklărne, o manuśa kaj keren buti e ćhavença thaj kodale so mangen te dźanen palal e rromani inkluzia and-e Evropa śaj te len othar e materiale.  

• Amen mangas sako parteneri te anel k-o forumi verver asociacie thaj avera so si importantno e rromane inkluzieqe. Vi von ka oven kotor katar o forumi. 

AO projekto si financirime (jekh kotor) e Evroputne Komisiatar.