​Projekt Art4ROM podporuje

interkultúrny dialóg, vzájomné porozumenie a sociálnu inklúziu medzi rómskymi a nerómskymi deťmi vo veku 5-10 rokov použitím inovatívnej vzdelávacej metodiky založenej na využívaní umenia v školskom aj mimoškolskom prostredí. 

 

     
     Projekt

 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.