Pilotné testovanie Art4ROM v Maďarsku, Taliansku a na Slovensku

Taliansko (Mus-E Napoli)
 

V tomto projekte je schopnosť porozumenia a integrácie rómskej a nerómskej kultúry sprostredkovaná hudbou.

 

Hudba sa stáva rozprávaním, grafickým symbolom, kresbou, výrobkom a videom k objavovaniu príbehu a života Rómov, za účelom interpretácie ich kultúry a hudobných znalostí.

 

Mus-E Napoli vyberie jednu alebo viacero rôznorodých skupín detí/mládeže (Rómov a nerómov), ktoré budú rozdelené do menších skupín podľa ich záľub a hudobného nástroja, ktorý si vyberú po prípravnej talentovej skúške.
Slovensko (ETP Slovensko)

​​

ETP Slovensko zapojí rómske a nerómske deti do projektových aktivít Art4ROM prostredníctvom využitia hudby a divadla, s cieľom spropagovať rómsku kultúru medzi deťmi v školskom veku a mládežou. 

Použitie týchto nástrojov neformálneho vzdelávania povedie k úspešnému naplneniu cieľov projektu. 

Kultúrni operátori (vedúci mimoškolských aktivít) v komunitných centrách budú používať inovatívne metódy vzdelávania počas pravidelných mimoškolských aktivít navštevovaných rómskymi deťmi.

Maďarsko (Mus-E Hungary)

​​

MUS-E Hungary so svojimi dlhoročnými skúsenosťami získanými počas 20tich rokov práce v oblastiach budovania sebadôvery, akceptácie a vedenia umeleckých škôl získava výnimočnú príležitosť rozšíriť svoju metodiku o rómsku kultúru. Prostredníctvom hlavných umeleckých disciplín, ako je hudba, tanec, vizuálne umenie a divadlo, MUS-E Hungary zavedie "laboratórium" na vývoji nových metodík so zameraním  na rómske deti v školách patriacich do siete MUS-E Hungary. Okrem zapojenia umelcov z rozličných oblastí bude projekt prebiehať v rôznych maďarských mestách: Budapešť, Győr a Tatabánya (v štvrti nazývanej "Mandingo").

Pilotné testovanie Art4ROM podnieti osobnostný rast a rozvoj v prospech integrácie, odstránenia absencií v školách a spropaguje rómsku kultúru medzi deťmi v školskom veku.  Pilotné aktivity sa budú realizovať v rôznych prostrediach: v základných školách, v osadách a centrách voľného času pre rómske a nerómske deti.

 

​Deti budú zapojené počas školskej výučby alebo prostredníctvom aktivít organizovaných  v komunitných centrách. Budú oslovené cez rôzne atraktívne formy komunikácieako sú rozprávky, bábky, divadlá, skupinové hry, maľovanie na tvár a textil, kreslenie, spievanie atď.

 

Počas pilotnej fázy sa uskutočnia nasledovné činnosti:

 

-  Testovanie metodiky v rôznych krajinách: Maďarsko, Taliansko, Slovensko

 

- Združovanie detí zo škôl a osád do vzdelávacích a kultúrnych centier s cieľom podporiť integráciu

 

- Výber škôl

 

- Výber kultúrnych centier

 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.