Dopad

Art4ROM predpokladá nasledovný dopad:

 

  • Zapojenie minimálne 500 študentov do pilotného testovania;

  • Poskytnutie tréningového kurzu pre minimálne 30 učiteľov

  • Zorganizovanie 3 verejných podujatí v rámci projektového partnerstva

  • Zorganizovanie 6  verejných podujatí s účelom prezentácie projektu partnermi

  • Produkcia a distribúcia 1600 letákov, 120 plagátov, 800 výtlačkov príručky, 300 kusov konverzačného slovníka;

 

Dlhodobý profit zo vzdelávacích aktivít projektu, vzhľadom k prístupnosti materiálov na webovej stránke projektu ako otvoreného zdroja pre učiteľov, profesionálnych pracovníkov s deťmi a všetkých so záujmom o inklúziu Rómov v rámci Európy.

 

Zo strany každého z partnerov sa predpokladá vytvorenie sietí s inými organizáciami a zainteresovanými stranami, ktoré sa stanú súčasťou Fóra/Platformy

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.