Eredmények

Az Art4ROM projekt várhatóan a következő eredményeket éri el:

 

  • legalább 500 diák bevonása a kísérleti projektbe

  • legalább 30 pedagógus továbbképzése

  • a projekt-partnerek által szervezett 3 közösségi esemény

  • a projekt partnerek részvételével és a projekt bemutatásával zajló 6 közösségi esemény

  • kiadványok számokban: 1600 szórólap, 120 poszter, kézikönyv 800 példányban, szószedet, szótár 300 példányban

  • a projekt pedagógiai anyagait használók száma korlátlanul növekedhet, mivel az anyagok elérhetőek lesznek a projekt weboldalán, amely egyben szabadon hozzáférhető forrásként funkciónál a tanárok, a gyermekgondozók és mindazok számára, akik érdeklődnek az európai romaügyi kérdések iránt;

  • mindez előrevetíti, hogy a partnerek számos olyan egyesülettel és egyéb társzervezettel kerülhetnek kapcsolatba, amelyek szintén a Forum/platform tagjai.

A projekt pénzügyi hátterét az Európai Bizottság biztosítja.