.

Célok

Az Art4ROM a következő célokat szeretné elérni:

 

 1. hatékony, egységesített tanulási gyakorlatok összegyűjtését és továbbítását a módszer fejlesztése céljából;

 2. egyenlő lehetőségek és a roma gyerekek számára biztosított egyenlő oktatás módszerének megteremtését, az alap kompetenciák megszerzésének elősegítését;

 3. kísérleti anyagok gyűjtését a módszer tesztelésére;

 4. a módszer iskolákban történő tesztelését;

 5. a módszer kiértékelését;

 6. az együttműködés erősítését a hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, iskolákkal, a magán szektorral és a grassroot szervezetekkel, annak érdekében, hogy a roma lakosság minél aktívabb részt vállaljon a közéletben;

 7. online műhelyek létrehozását;

 8. egy az ötletek és „produktumok” megosztását szolgáló tárházként funkcionáló európai közösségi tér létrehozását;

 9. terjesztési stratégia kialakítását;

 10. érdekképviseleti stratéga kialakítását;

 11. egy a közös észrevételeknek és az európai együttműködésnek teret adó fórum/platform alapjainak a lefektetését, amely:

 

 1. beazonosítja és támogatja a legjobb gyakorlatok cseréjét, annak érdekében, hogy a művészeti gyakorlatok által előmozdítsák a roma lakosság elfogadását;

 2. elismert és jelentős társszereplőként európai és nemzetközi vonatkozásban magas szintű szaktudást biztosít a roma kérdésben.

A projekt pénzügyi hátterét az Európai Bizottság biztosítja.