Depozitár akademických štúdií, prípadových štúdií a príkladov dobrej praxe v oblasti využívania umenia na posilnenie schopnosti učiť sa, tvorivosti a inklúzie v školách využívajúc hodnotu umenia v rómskej kultúre.

 

1. Akademická literatúra: Knihy

 

2. Akademická literatúra: Články publikované v špecializovaných časopisoch

 

3. Neakademická literatúra: skúsenosti, reportáže a iné

 

4. Projekty financované EÚ

 

5. Výskumné projekty

 

6. Filmy / Dokumenty

 

7. Dizertačné práce

 

8. Internetové zdroje

Depozitár Art4ROM 

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.