Impacte

Art4ROM preveu tenir l’impacte següent: 

 

• Participació d’un mínim de 500 estudiants en el pilotatge;

• Formació d’un mínim de 30 professors;

• Tres actes públics organitzats pel projecte;

• Sis actes públics per a presentar el projecte en els quals participin les organitzacions sòcies        del projecte;

• Número de publicacions produïdes: 1.600 díptics i 120 cartells, 800 còpies del manual, 300 del      diccionari;

• El número de beneficiaris dels materials pedagògics del projecte augmentarà indefinidament      en el temps donat que els materials estaran disponibles a la web del projecte com un recurs        obert dirigit a professors, a estudiants i a totes aquelles persones interessades en la inclusió        del poble gitano a Europa;

• Es preveu que cada organització sòcia estableixi aliances amb altres organitzacions i altres          actors que formaran part de la plataforma/del Fòrum.

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea